Së bashku me Wienerberger-in në të ardhmen

E lidhur me rajonet dhe me "know-how"-un ndërkombëtar. Tondach dhe Wienerberger kombinojnë produkte të testuara dhe shërbime të besueshme me ndikim inovativ në rang ndërkombëtar për përfitimin e klientëve tanë. Ofertat tona speciale të qëndrueshme krijojnë një atmosferë të këndshme dhe japin siguri.
Informacione mbi produktet e Tondach gjenden tashmë në uebsajtin e Wienerberger.